Advokatforbeholdet/Rådgiverforbeholdet

Et rådgiverforbehold er et forbehold, der altid skal indsættes i købsaftalen. Rådgiverforbeholdet sikrer dig, at din rådgiver har mulighed for at kigge alle dokumenter og på den måde sikre dig på den bedst mulige måde.

Skulle der dukke nogle uheldige oplysninger op, har du mulighed for at komme ud af handlen gratis (bruges fortrydelsesretten koster det 1% af købesummen).

Frasen kunne f.eks. lyde således: Nærværende købsaftale er betinget af, at købers rådgiver godkender handlen i sin helhed. Det er vigtige her er, at der er indskrevet handlen i sin helhed.