Debitorskifte

Når du køber en ejerlejlighed, er der oftest en sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten et tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter.

At en ejerforening har tinglyst en sikkerhed betyder, at foreningen har ret til få dækket det skyldige beløb før alle andre kreditorer, der evt. måtte være, hvis f.eks. at lejligheden ryger på tvangsauktion. Har ejeren af lejligheden f.eks. ikke betalt sine fællesudgifter, så får foreningen dette beløb dækket.

Er sikkerheden tinglyst som et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Det kan ske, at der også skal foretages forhøjelse eller aflysning.

Denne ekspedition er ikke inkluderet i berigtigelsen og koster kr. 1.800 inkl. moms + den faste afgift til staten på kr. 1.730 inkl. moms.

Generelle betingelser

I det omfang sikkerhed for forpligtelser over for ejerforeningen ikke er stillet, og krav herom vil blive rettet i forbindelse med en handel, eller at eksisterende sikkerhed kræves forhøjet, betaler sælger udgiften hertil som omkostning i forbindelse med handlen. Evt. omkostninger i forbindelse med tinglysning af rykningspåtegning på eventuelle tinglyste afgiftspantebreve af holdes dog af køber.

Køber betaler eventuelle overtagelsesomkostninger for allerede tinglyst sikkerhed.