Ejerskifteforsikring

Når du køber bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Ejerskifteforsikringen er blot én af dem.
En ejerskifteforsikring skal beskytte dig som køber mod ubehagelige økonomiske overraskelser i forbindelse med dit boligkøb.

Huset bliver gennemgået af en byggesagkyndig og en el-installatør, som herefter udfærdiger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, der viser husets umiddelbare stand på besigtigelsestidspunktet. Med udgangspunkt i disse rapporter, kan der som oftest tegnes en ejerskifteforsikring.

Det er vigtigt at have for øje, at et “brugt” hus, naturligvis bærer præg af sin alder og bliver sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Hvis huset er opført efter datidens byggeskik og byggeskikken sidenhen har ændret sig, vil konsekvensen heraf ikke være, at der nu er tale om en dækningsberettiget skade.

Eksempelvis er kældre i ældre huse ofte fugtige i en eller anden udstrækning og hvis huset er opført efter sin tids byggeskik, vil afhjælpning af denne fugtdannelse ikke være dækket under ejerskifteforsikringen. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke skader, der opstår ved alder, almindeligt slid eller dårlig vedligeholdelse samt skader som køber eller sælger havde kendskab til ved overtagelsen. Forsikringen dækker altså ikke skader eller fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporterne.

 

Hvad dækker forsikringen

 

Ejerskifteforsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader.
For VVS- og El-installationer dækker forsikringen udbedring af manglende eller væsentlig nedsat funktion af installationerne samt lovliggørelse af ulovlige forhold. For VVS-installationerne gælder det ud til ydersiden af bygningens fundament.

Som sagt er det en forudsætning, at skaden er til stede på overtagelsestidspunktet og at den nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder.

Ulovlige forhold skal foreligge på opførelses- eller udførelsestidspunktet samt på tidspunktet for anmeldelsen.
For at forsikringen dækker, skal forsikringen være tegnet inden, at du som køber får udleveret nøglerne ? også selvom dette sker inden den officielle overtagelse.

Det er dig som køber der bestemmer og tegner ejerskifteforsikringen. Du kan indhente andre tilbud hos forskellige forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud end det som sælger har fremlagt, skal sælger stadig betale halvdelen af præmien i det oprindelige tilbud.