Forurening

Skal du købe hus eller grund bør du undersøge, om jorden er forurenet. Men selvom grunden er kategoriseret som forurenet, behøver det nødvendigvis ikke være et stort problem.

Inden du køber en forurenet ejendom, bør du stille og få afklaret nogle kritiske spørgsmål, så du kan være tryg ved at gå videre med købet:

  • Hvorfor er der forurening?
  • Hvor findes forureningen?
  • Er der risiko for miljø og sundhed?
  • Er der begrænsninger i brugen af ejendommen?
  • Kan myndighederne kræve en indsats i forhold til forureningen?
  • Er der mulighed for, at det offentlige betaler en oprensning?
  • Kan ejendommen belånes på normale vilkår?
  • Er købsprisen rigtig, eller er der risiko for værditab, når du engang skal sælge?
  • Hvad koster en tilsvarende, men ikke forurenet ejendom?

Som udgangspunkt har sælger eller ejendomsmægler pligt til at oplyse om, hvorvidt grunden er kortlagt som forurenet grund. Så undersøg i første omgang, om sælger eller ejendomsmægler har indhentet oplysninger om grunden.

I sidste ende er det dig selv, der må beslutte, om du er tryg ved at købe en forurenet grund, og ligeledes et det op til dig som køber at vurdere, om der er en risiko for at tabe penge, når du engang skal sælge.

Hvis du er du usikker på, om det vil være rigtigt for dig at købe en ejendom på en forurenet grund, vil det være fornuftigt at søge hjælp hos en erfaren miljøkonsulent