Handlens faser

 1. Aftaleindgåelse. Købsaftalen underskrives af sælger og af køber med rådgiver-/ advokatforbehold.
 2. Køber deponerer en udbetaling hos sælgers pengeinstitut eller ejendomsmægler. Beløbet sikrer blandt andet, at ejendomsmægleren kan få sit salær.
  Udbetalingen kan variere meget, men ligger normalt på omkring 5 procent af boligens pris.
 3. Køber stiller en bankgaranti for den resterende del af købesummen. Garantien afløses af kontant deponering af købesummen pr. overtagelsesdagen. Dermed kan sælger være sikker på at få sine penge (købesummen). Som alternativ til bankgaranti kan man aftale at køber deponerer købesummen på en spærret konto i sælgers pengeinstitut.
 4. Eventuelle forbehold i købsaftalen afklares eller opfyldes.
 5. Der bliver oprettet et digitalt skøde på tinglysning.dk.
 6. Købers rådgiver/ advokat sender udkast til skøde, typisk i form af en prøvetinglysning, til godkendelse hos sælger eller sælgers ejendomsmægler.
 7. Når skødet er godkendt af alle parter, signeres skødet digitalt med NemID af køber og sælger. Signeringen kan også foretages af rådgiveren/ advokaten eller andre, hvis der er givet tinglysningsfuldmagt af den ene eller begge parter.
 8. Skødet anmeldes til tinglysning.
 9. Det tinglyste skøde kommer retur med anmærkninger om sælgers pantebreve.
 10. Købers rådgiver/ advokat sender meddelelse om tinglysningen til sælgers og købers bank, og beder om, at tinglysning af købers nye lån, og aflysning af sælgers gamle lån, bliver bragt på plads. I forbindelse med tinglysningen underrettes kommunen og SKAT automatisk om ejerskiftet.
 11. Der tegnes ejerskifteforsikring, hvis køber ønsker det.
 12. På overtagelsesdagen deponerer køber via sit pengeinstitut resten af pengene hos sælgers bank.
 13. Der udarbejdes refusionsopgørelse.
 14. Når købers rådgiver/ advokat får besked fra sælgers bank om, at sælgers gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælgers disposition. Frigivelse må dog tidligst finde sted på overtagelsesdagen.