Dødsbo

Skifteretsattest

Hvis du arver en ejendom, kan du få tinglyst skifteretsattesten.
Du bliver som arving eller ægtefælle på den måde registreret som medejer eller eneejer af ejendommen. Det er for eksempel nødvendigt, hvis du ønsker at

  • belåne ejendommen,
  • få indefrosset ejendomsskatterne eller
  • sælge ejendommen.

Det kan være praktisk at få skifteretsattesten tinglyst med det samme. Så undgår du at skulle lede efter den flere år senere. Er der gæld i ejendommen, kan det være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten for at kunne få rentefradraget.

Hos Køberrådgivnerne er vi behjælpelige med alt i forhold til skøder og tinglysning af diverse dokumenter altid til en fornuftig pris.

Auktionsskøde

Har du købt en ejendom på tvangsauktion, skal du som auktionskøber sørge for at få tinglyst skøde på ejendommen, så du kommer til at stå som adkomsthaver i tingbogen. Det foregår således, at fogedretten udsteder et auktionsskøde efter at have modtaget samtykkeerklæringer fra alle kreditorer og udlægshavere. Selve udstedelsen af auktionsskødet er gratis, men er betinget af, at der er betalt auktionsafgift. Auktionsskødet skal herefter tinglyses.
Hos Køberrådgiverne sørger vi for at indhente samtykkeerklæringer hos alle kreditorer og udlæghavere således auktionsskødet kan udstedes. Vi sørger herefter for at få tinglyst skødet og sikrer at alle anmærkninger om sælgerens tidligere lån bliver slettet fra tingbogen.

Transportskøde

Har du på købt en ejendom på tvangsauktion og efter auktionen skal videresælge ejendommen, kan der med fordel laves et transportskøde, således der kun skal betales tinglysningsafgift én gang.
Vi hjælper med udarbejdelse af transportskødet og den efterfølgende tinglysning af auktionsskødet.