Hvad betyder berigtigelse

At berigtige en bolighandel betyder i praksis, at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår, herunder tinglysning (registrering) af skødet.

I bund og grund handler det om, at sælger skal have sine penge, og køber skal have skødet tinglyst og dermed bliver registreret som ejer af boligen.
Det normale er, at købers rådgiver berigtiger handlen. Der er dog ingen regler i lovgivningen om hvem, der skal berigtige en bolighandel. Det er altså op til køber at beslutte, hvem han ønsker bistand fra i forbindelse med indgåelse af købsaftale og berigtigelse af handlen.

Det er ofte en betingelse fra sælgers side, at køber benytter en uddannet ejendomsmægler eller en bestallingshavende advokat. Dette er for at sikre, at ekspeditionerne foregår planmæssigt og præcist, så sælger ikke risikerer at skulle vente med at få sine penge.

Fordelen ved at brug en ejendomsmægler frem for en advokat er, at ejendomsmæglernes uddannelse og deres praktiske erfaring med salg af fast ejendom giver ejendomsmæglerne et grundigt og fyldestgørende indblik i regler, faldgrupper, forhandlingsteknikker o.lign. i forbindelse med rådgivning vedrørende køb af fast ejendom. En ejendomsmægler har været ?ude i marken? og ved, hvad der er væsentligt, når køber f.eks. skal sælge boligen igen.

Det er normalt aftalt, at hvis køber eller dennes rådgivers forhold medfører forsinkelse af frigivelse af købesummen, skal købesummen forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens § 5, stk. 1 for forsinkelsesperioden. Renten beregnes på baggrund af den officielle udlånssats med tillæg af 8 %. Der kan således være store omkostninger forbundet med forsinkelse fra købers side.

Ingen rådgiver, hverken ejendomsmæglere eller advokater, må rådgive både køber og sælger i samme handel. Hvis sælgers ejendomsmægler tilbyder at hjælpe med berigtigelsen, må mægleren således ikke vejlede eller rådgive køber, men kun hjælpe med berigtigelse.

Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren varetager sælgers interesser. I Lov om formidling af fast ejendom m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2015, fremgår det direkte af bestemmelserne, at mægler alene er sælgers repræsentant. Det vil derfor være en fordel for køber at have sin egen advokat, så der også er en, der varetager købers interesser.

Det bør under alle omstændigheder fremgå af købsaftalen, hvem der skal berigtige bolighandlen.