Skilsmisse

Skal du skilles hjælper vi med tinglysning af den endelige bodeling – altså en deling af jeres fællesejeformue.

 

Hvis der under ægteskabet var formuefællesskab, skal der som udgangspunkt ske en opgørelse og deling, fordi formuefællesskabet ophører ved separation/skilsmisse.

 

Hvad er et fællesbo?

 

Et fællesbo er alt det ægtefællerne ejede under ægteskabet i fællesskab eller hver for sig.
Særeje er ikke omfattet af fællesboet. Hver ægtefælle tager sit særeje med sig.
Hvordan opgøres fællesboet?

Hver ægtefælle skal opgøre sine aktiver (for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil og indbo) og fratrække sin gæld. Resultatet kaldes den pågældendes bodel.

Aktiver, der er børnenes eller er indkøbt for, at børnene kan bruge dem, skal ikke med i bodelingen.

Aktiver, der er købt i fællesskab, tages med i hver ægtefælles opgørelse med halvdelen til hver, medmindre der er aftalt et andet delingsforhold. Det samme angår den gæld, som begge ægtefæller hæfter for.

 

Hvordan deles fællesboet?

 

Når bodelene er gjort op, er der tre forskellige situationer, der alle skal behandles forskelligt. Det er afgørende for bodelingen, om bodelene er positive eller negative.

  1. Begge bodele er positive
  2. Den ene bodel er positiv og den anden negativ
  3. Begge bodele er negative

 

Deling af formue

 

To positive bodele

 

En positiv bodel betyder, at formuen er større end gælden. Hvis begge bodele er positive, skal halvdelen af hver bodel afleveres til den anden ægtefælle. Rent praktisk lægger man de to bodele sammen og deler med 2. På den måde får man boslodden, som er den værdi hver ægtefælle skal have.

 

Eksempel

 

Manden har en bodel på 600.000 kr. og hustruen en bodel på 50.000 kr.
Det samlede bo er på 650.000 kr. og hver ægtefælles boslod udgør 325.000 kr. Manden må derfor aflevere 275.000 kr. til hustruen.
1 positiv og 1 negativ bodel
Hvis kun den ene ægtefælles bodel er positiv, mens den anden er negativ, skal kun den positive bodel deles.

 

Eksempel

 

Manden har en negativ bodel på 200.000 kr., mens hustruen har en positiv bodel på 350.000 kr. Hustruen må afgive halvdelen af sin bodel eller 175.000 kr. til manden.

 

2 negative bodele

 

Er begge bodele negative, skal der ikke ske nogen bodeling. Hver ægtefælle beholder sine egne aktiver og skal betale sin egen gæld.
Hvordan foregår delingen?

Som alt overvejende hovedregel beholder en ægtefælle sine egne aktiver. Er værdien af en ægtefælles aktiver større end den pågældendes boslod, må den anden ægtefælle “nøjes med” at få forskellen udbetalt kontant.

Ved fast ejendom, som familiens bolig/ sommerhus, erhvervsvirksomhed, bohave og løsøre samt arbejdsredskaber, der anvendes af ikke ejerægtefællen, er der mulighed for, at effekterne bliver udlagt til den anden ægtefælle (krydsende udtagelsesret).