Udlevering af nøgler til din nye bolig

Der er en række forhold, der skal være på plads før nøglerne kan udleveres:

  • Udbetalingen skal være deponeret.
  • Der skal være stillet bankgaranti (eller købesummen skal være deponeret).
  • Skødet skal være underskrevet digitalt og
  • Handelsomkostninger (omkostninger til din rådgiver og tinglysningsafgiften) skal være betalt.
  • Hus- og en evt. ejerskifteforsikring skal være tegnet (gælder kun ved hus, rækkehus el. ideel anpart).