VÆRD AT VIDE

Advokatforbeholdet/Rådgiverforbeholdet

Et rådgiverforbehold er et forbehold, der altid skal indsættes i købsaftalen. Rådgiverforbeholdet sikrer dig, at din rådgiver har mulighed for at kigge alle dokumenter og på den måde sikre dig på den bedst mulige måde.
Skulle der dukke nogle uheldige oplysninger op, har du mulighed for at komme ud af handlen gratis (bruges fortrydelsesretten koster det 1% af købesummen).
Frasen kunne f.eks. lyde således: “Nærværende købsaftale er betinget af, at købers rådgiver godkender handlen i sin helhed…” – Det er vigtigt, at der er indskrevet ”handlen i sin helhed”.

Fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten løber 6 hverdage fra den dag hvor både du og sælger har underskrevet købsaftalen. Benyttes denne koster det 1% af købesummen.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et officielt dokument, der dokumenterer, hvem der har ret til boligen, og hvem der har ret til at optage lån i boligen.
I forbindelse med en bolighandel tinglyser (registrerer) vi skødet og dokumenterer altså den nye købers ret til boligen.

Hvad betyder berigtigelse?

At berigtige en bolighandel betyder i praksis, at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår, herunder tinglysning (registrering) af skødet.

 

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker alle skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller i el-tjekket. Vær opmærksom på, at såfremt der er forbehold for steder den byggesagkyndige ikke har kunne besigtige, er disse steder ikke dækket af ejerskifteforsikringen.
For at forsikringen dækker, skal forsikringen være tegnet inden, at du som køber får udleveret nøglerne – også selvom dette sker inden den officielle overtagelse.

På overtagelsesdagen/dispositionsdagen

Dagen, hvor nøglerne til boligen bliver udleveret, er også dagen, hvor der skal aflæses el, vand og varme. Sælger eller sælgers ejendomsmægler vil være til stede på overtagelsesdagen. Det er vigtigt, at man som køber gennemgår hele boligen/ejendommen og sikrer dig, at sælger har fjernet alle ting.

Du har som køber undersøgelsespligt. Sørg derfor for at tjekke, at alle ting, fungerer, som de skal. Tjek f.eks. alle de hårde hvidevarer, at der er varmt og koldt vand i hanerne osv.

Udlevering af nøgler til din nye bolig

Der er en række forhold, der skal være på plads før nøglerne kan udleveres:

  • Udbetalingen skal være deponeret.
  • Der skal være stillet bankgaranti (eller købesummen skal være deponeret).
  • Skødet skal være underskrevet digitalt og handelsomkostninger (omkostninger til din rådgiver og tinglysningsafgiften) skal være betalt.
  • Hus- og  en evt. ejerskifteforsikring skal være tegnet (gælder kun ved hus, rækkehus el. ideel anpart).

Camilla Andersen

Ejendomsmægler, MDE
Mobil: 51 41 16 96
Mail: ca@koeberr.dk

Stine Hammervig

Ejendomsmægler, MDE
 Mobil: 42 11 02 20
Mail: sh@koeberr.dk

Køberrådgiverne ApS Tyborøn Allé 10C,2720 Vanløse CVR.: 42738867 - Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening DE Medlemsnr.: 10113427​